UFI Kodu Nedir?

Belli üretimlerin gerçekleştirilmesi esnasında ortaya farklı kimyasallar çıkabilmektedir. Hem bu neden yüzünden hem de çevrenin ve insanların korunabilmesi açısından ilgili bakanlıklar bazı yönetmeliklere göre hareket edilmesini istemektedir. UFI de bu bağlamda bilinmesi ve kullanılması gerekli olan madde başlıklarından biri olarak tanımlanmaktadır.

Üretim sektörlerinde devam eden süreç hangi maddelerin kullanıldığına göre şekillendirilmektedir. Bundan kaynaklı olarak her sektörün kendine has istemleri bulunmaktadır. Firmalar içlerinde bulundukları sektörlerin gerekliliklerini yerine getirmediklerinde resmi makamlarla ciddi sorunlar yaşayabilmektedir. UFI nedir açıklamalarında sektörün getirdiği zorunluluk olarak tanımlamalar bundan ötürü yapılmaktadır. Açılımı “Unique Formula Identifier” olan UFI “Benzersiz Formül Tanımlayıcısı” olarak Türkçeleştirilmiştir.  

UFI Kodu Nasıl Kullanılmalıdır?

Benzersiz formül tanımlayıcı olarak bilinen UFI kullanımı pek çok alanda kolaylık getirmektedir. Kullanımından önce bu sistemin tanımının net bir şekilde yapılmasında fayda vardır. Peki UFI ne demek? Öncelikle firmalar üretim alanlarına göre farklı formüller kullanmaktadır. Kullanılan formüllerin bir kısmı ise tehlikeli madde statüsünde bulunmaktadır. Karışımların tehlikeli olarak değerlendirilmesi bu karışımlarda UFI kodunun olması gerekliliği manasına gelmektedir. Böylece karışım zehir merkezleri tarafından bilgi dahilinde hareket edilmesi artısı kazanmaktadır. İstenmeyen durumlarda müdahale de sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. UFI kullanımı;

  • Zehir merkezleri tarafından,
  • Acil olarak tanımlanan durumlarda,
  • Merkezlere kayıt ettirilmiş olan kodlar ve ek bilgiler üzerinden gerçekleştirilecektir.

Üretim yapan firmaların bu bağlamda ek bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

UFI Kodu Nasıl Oluşturulur?

UFI kodu oluşturulması için belli gereksinimlerin sağlanmış olması lazımdır. Bu alanda danışmanlık hizmetleri almak firmaların işlerini kolaylaştıracağı gibi daha kısa süre içerisinde tamamlanmasını da sağlayacaktır. Kodların oluşturulabilmesi için;

  • Şirketlerin vergi numaraları,
  • Şirket kimlikleri,
  • Karışımlara özek bir formülasyon numarasına gereksinim duyulmaktadır.

Bahsedilen istemlerin bir kısmı kesin şartlar arasında gösterilmektedir. Bir kısmı ise sadece belli durumlarda istenmektedir. Bu alanda gereksinimler ancak firmaların incelenmesinden sonra belirlenecektir. Ancak kod kullanımı zorunlu olduğu için üretim firmalarının zaman kaybetmeden danışmanlık hizmeti talep etmeleri önerilmektedir. Üstelik kodlar tekli olarak oluşturulabildiği gibi çoklu şekilde de oluşturulabilmektedir. Böylece yine ihtiyaçlara göre zamandan kâr edilmiş olunmaktadır.

UFI Kodu Ne Zaman Yenilenir?

Üretim ağında devamlılık arz etmek önemlidir. Bu bağlamda pek çok firma standartlarından ve kullanmakta oldukları formüllerden şaşmamaktadır. Ancak elde edilen ürünlerde her daim istenen neticeler yakalanmış olmamaktadır. Bu gibi durumlarda üretim en baştan kontrol edilmektedir. Üretim için kullanılan ana formülasyon sistemlerinin güncellenmesi de aynı nedenlerden ileri gelmektedir. UFI kod yenilemesi de aynı nedenler yüzünden gündeme gelmektedir. Temin edilmiş olan kodların;

  • Karışımların var olan bileşimlerinin değiştirilmesi,
  • Üründe farklı değişimler meydana gelmesi durumunda değiştirilmeleri gerekmektedir.

Farklı değişimlerden kasıt karışım içerikleri değildir. Bazen karışım içerikleri aynı kalmasına karşın gerek ürün isminde gerek ambalajında değişimler meydana gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda da firmaların yeni bir UFI koduna ihtiyaçları olacaktır.

UFI Kodu Ne Zaman Gereklidir?

UFI kodu kullanım bakımından bazı karışımlar için şart olarak koşulmaktadır. Ancak durum her karışım bakımından aynı neticeleri getirmemektedir. Bu alanda ilk kıstas karışımın tehlikeli olanlar sınıfında olup olmadığıdır. Fakat bazı durumlarda karışımlar insanlar açısından olmasa da çevre açısından tehlikeli olabilmektedir. Böyle durumlarda da karışımlara özel UFI kodu atamak yararlı olacaktır.

Şart olmamasına karşın gönüllü şekilde eklenen kodlar karışımdan kaynaklı herhangi bir sorun oluştuğunda zehir merkezlerinin harekete geçmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda merkezler konu ile alakadar olan diğer yetkililere yerinde tavsiyeler verme artısına sahip olacaklardır.