MBDF'lerin ve konsorsiyumların yönetimi, kimya endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu yönetim, yalnızca veri paylaşımını değil, aynı zamanda endüstrinin çevresel etkilerini azaltma, toplumla uyumlu hareket etme ve inovasyonu teşvik etme gibi hedeflere ulaşma konusunda önemli bir rol oynar.

MBDF yönetimi şu hizmetleri içerebilir:

1. Mali Yönetim ve Raporlama Hizmetleri:

 • Bütçe planlaması ve harcama takibi.
 • Finansal raporlama ve analiz.
 • Üyelik ve sözleşme yönetimi.
 • Yasal uyum ve düzenleme desteği.
 • Rekabet hukuku uyumluluğu desteği.
 • Sektörel düzenlemelere uyum yönetimi.
 • MBDF/konsorsiyum üyeleri arasında iletişim koordinasyonu.
 • Dış ilişkiler yönetimi ve tanıtım hizmetleri.

2. Finans Hizmetleri:

 • Muhasebe hizmetleri.
 • Gider faturalarının kaydedilmesi ve ödeme yapılması.
 • Vergi beyannamelerinin hazırlanması ve gönderilmesi.
 • Finansal tabloların düzenlenmesi ve raporlanması.
 • Finansal performansın izlenmesi ve raporlanması.
 • Muhtasar ve KDV beyannamelerinin hazırlanması ve gönderilmesi.
 • Banka hesap hareketlerinin kaydedilmesi ve izlenmesi.
 • MBDF/konsorsiyum üyelerine borç/alacak bildirimlerinin yapılması.
 • Finansal politikaların değerlendirilmesi ve güncellenmesi.
 • Mali raporlama standardı ve yasal uyum konularında danışmanlık.

3. Veri Yönetim Hizmetleri:

 • Veri toplama, depolama ve işleme platformlarının tanımlanması ve sağlanması.
 • Veri eşleştirme, birleştirme ve bütünleştirme hizmetleri.
 • Veri temizleme, standartlaştırma ve dönüştürme hizmetleri.
 • Veri modelleme ve analizi hizmetleri.
 • Veri yönetimi politikalarının oluşturulması ve uygunluğunun izlenmesi.
 • Çalışma yürütülmesi ve izleme hizmetleri.
 • Faaliyet planlarının hazırlanması ve izlenmesi.
 • Ajanda yönetimi ve toplantı planlaması.
 • Proje yönetimi ve proje yürütme hizmetleri.
 • Risk yönetimi ve çözümü.

4. MBDF ve Konsorsiyum Yönetimi Hizmetleri:

 • Yapılandırılmış yönetim süreçleri oluşturma ve uygulama.
 • Ekip yönetimi.
 • Proaktif performans izleme ve iyileştirme.
 • Hedef belirleme ve izleme.
 • Erişim Mektubu yönetimi hizmetleri.
 • Çıktıların üretilmesi.
 • Erişim Mektubu toplanması ve yönetimi.
 • Erişim Mektubu ücretleri ve sözleşmelerinin yönetimi.