REACH Uyumluluk Sertifikası, bir ürünün 1907/2006 sayılı AB REACH düzenlemesine (EC) uygun olduğunu onaylayan bir belgedir . Üçüncü taraf bir test kuruluşu tarafından yayınlanan bir test raporu veya beyanı olabilir. Aynı zamanda ithalatçının kendi beyanı da olabilir.

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" ifadesindeki kelimelerin baş harflerinden oluşan REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması anlamlarını taşımaktadır. AB tarafından 2006 yılında kabul edilen REACH tüzüğü kapsamında, AB ülkelerinde yılda 1 ton veya daha fazla kimyasal madde üreten veya ihracat yapan işletmelerin bu kimyasalları Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın yönettiği bir veri tabanına kaydetmeleri gerekmektedir.  REACH Tüzüğü, kanserojen, zehirli veya doğada uzun süre kalıcı kirlilik oluşturabilecek kimyasal maddelerin üretim ve ithalatının denetlenmesini amaçlamaktadır. REACH KAYDI, firmaların REACH Tüzüğü'ne uygunluğunu belirler ve ihracat faaliyetlerinde avantaj sağlar. REACH Tüzüğü, AB üyesi ülkelerde yılda 1 ton veya daha fazla kimyasal madde üreten veya ihracat yapan firmalara yönelik düzenlenmiştir. REACH KAYDI, ihracat yapacak firmaların REACH Tüzüğü'ne uygunluğunu belirler ve gümrük kontrollerinde avantaj sağlar. REACH Tüzüğü kapsamına giren ürünler arasında plastikler, kozmetik ve aksesuar ürünleri, oyuncaklar, deterjanlar, tekstil ürünleri, elektronik ürünler ve borular yer alırken, radyoaktif maddeler ve gümrük kontrolü altındaki maddeler gibi ürünler bu kapsam dışındadır.

 

Ürününüz kimyasal bir ürün (madde veya karışım) ise, içindeki maddenin hacmi 1 t / y değerini aştığında içindeki her maddenin AB REACH kapsamında kayıtlı olduğundan emin olmanız gerekir. Uygunluğu göstermenin en iyi yolu, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yayınlanan bir REACH kayıt numarası elde etmektir.

REACH Tüzüğü, AB ülkelerince ithal edilecek kimyasal hammaddelerle ilgili kuralları belirler. Ancak bunlar, üretilen eşyaların da içinde yer aldığından, eşya üreticilerinin de ilgili kuralları takip edip uymaları gerekir.

REACH Kayıt Yükümlülüğü: REACH Tüzüğü AB pazarında üretilen veya AB’ye dışarıdan giren yılda 1 ton veya daha fazla miktardaki hammaddelerin kaydını gerektirir. Bir karışım içerisindeki her bir hammadde için ayrı ayrı kayıt yapılmalıdır. Kayıt gereği olan bir hammaddenin yasal olarak AB pazarına girmesi için kayıt işleminin yapılıp bir kayıt numarasının alınması lazımdır. AB-dışı firmalar ONAY MÜHENDİSLİK aracılığı ile kayıt yaptırabilir. Kayıt için neler gerekeceği ve nasıl ilerleneceği ONAY MÜHENDİSLİK tarafından size açıklanacaktır.

REACH KAYIT SÜRECİ:

Kayıt maliyetiniz üç bileşenden oluşur: 1. Tek temsilci ücreti, 2. Resmi kayıt harcı, 3. Letter of Access ücreti (kayıt dosyasındaki bilgilere erişim hakkı elde etmeniz için şarttır) Kayıt harcı için ilgili linkten bir fikir edinebilirsiniz ancak diğer ücretler piyasada değişkenlik gösterir. Letter of access maliyeti, maddeden maddeye çok değişmektedir. (Bazıları, internette fiyatlarını açıklamakta, araştırma yapabilirsiniz.) Süreç, firma olarak karar verme ve harekete geçme hızınıza göre değişmekle birlikte genel olarak zaman alan bir süreçtir.

Kayıtlı madde temin etmek: Kayıt yaptırmak dışında bir seçeneğiniz de kayıtlı madde temin etmek suretiyle (reimport muafiyetinden yararlanarak) pazara girmek olabilir. Bu durumda, tedarikçilerinizden kayıt numaralarını alıp, müşteriye bunları iletmeniz gerekir. (Karışım içinde kayda tabi her madde için kayıt numarası iletilmeli)

Kayıt, izin gibi yükümlülükleri yerine getirmek için AB üyesi olmayan ülkelerdeki firmalar, Tek Temsilci atamak durumundadır.