REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) düzenlemesi kapsamında başlıca konular ve önemli bilgiler:

 1. REACH Uyumluluk Sertifikası:

  • Avrupa Birliği'nde 2006 yılında kabul edilen REACH düzenlemesine uyum sağlayan bir ürün için kullanılan bir belgedir.
  • Bu sertifika, ürünün REACH düzenlemelerine uygun olduğunu gösterir ve ürünün kimyasal içeriği, test raporları veya beyanlar üzerinden belirlenir.
 2. REACH Nedir?

  • Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ifadesinin kısaltmasıdır.
  • AB ülkelerindeki işletmelerin kimyasal maddelerin kaydını, değerlendirmesini, iznini ve kısıtlamalarını düzenleyen bir tüzüktür.
 3. REACH Kaydı:

  • AB ülkelerinde yılda 1 ton veya daha fazla kimyasal madde üreten veya ihracat yapan şirketler REACH kaydı yapmak zorundadır.
  • REACH kaydı, firmaların AB düzenlemelerine uygunluğunu belirten bir süreçtir ve ihracat faaliyetlerinde avantaj sağlar.
 4. Ürünler ve Kapsam:

  • REACH tüzüğü, plastikler, kozmetik ürünleri, oyuncaklar, deterjanlar, tekstil ürünleri, elektronik ürünler gibi çeşitli ürünleri kapsar.
  • Radyoaktif maddeler ve gümrük kontrolü altındaki maddeler gibi bazı ürünler bu düzenlemenin kapsamı dışındadır.
 5. REACH Kayıt Yükümlülüğü ve Maliyetleri:

  • Yılda 1 ton veya daha fazla kimyasal madde üreten firmaların REACH kaydı yapmaları gerekmektedir.
  • Kayıt sürecinde maliyetler, Tek Temsilci ücreti, resmi kayıt harcı ve Letter of Access ücreti gibi bileşenleri içerir.
 6. Tek Temsilci Atama:

  • AB üyesi olmayan ülkelerdeki firmalar, REACH yükümlülüklerini yerine getirebilmek için Tek Temsilci atamak durumundadır.
 7. REACH Kayıt Numarası:

  • REACH tüzüğüne uygun kayıtlı kimyasal maddelerin AB pazarına giriş yapabilmek için Avrupa Kimyasal Ajansı tarafından yayınlanan REACH kayıt numarasına sahip olmak gerekmektedir.

Bu bilgiler, REACH düzenlemesi altında kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirmesi ve izin süreçlerini anlatarak, AB pazarına ürün sürmeyi hedefleyen şirketlere rehberlik etmektedir.