TURQUALITY® Başvurusu Ön Koşulları

 

- Marka Tescili: Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekmektedir.

- Yurtdışı Tescil: Hedef pazarlarının en az 1 yıl önce Madrid Protokolü’ne üye ülkeler arasında yer alan en az birinde aynı markanın aynı logo ve isimle tescil edilmiş olması gerekmektedir.

- Yurtiçi Öncelik: Yurtiçi marka tescili, yurtdışı marka tescilinden önce olmalıdır.

- Tescil Sahipliği: Marka tescilleri, başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan yurt içinde yerleşik şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer bir yurt içi şirket adına kayıtlı olmalıdır.

- İhracat Şartı: Resmi TURQUALITY® başvurusunun yapıldığı gün itibariyle geriye dönük son 36 ayın ihracat toplamı 3 milyon Amerikan doları olmalıdır. İhracat tanımına doğrudan şirketin yaptığı markalı veya markasız tüm ihracat kalemleri girer. Ayrıca, ihraç kayıtlı satışlar da ihracat olarak sayılmakta ve ön şartı sağlamaktadır.

TURQUALITY® programı, Türk markalarının global pazarlarda rekabet edebilmesi ve markalaşma yolunda ilerlemesi için kapsamlı destekler sunmaktadır. Bu destekler, firmaların sadece finansal olarak değil, aynı zamanda stratejik, operasyonel ve eğitim alanlarında da gelişimini sağlamayı hedeflemektedir.