Bu yazıda Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hakkında sunulan önemli bilgiler şu şekildedir:

 1. GBF Tanımı ve Kullanımı:

  • Güvenlik Bilgi Formu (GBF), çeşitli maddelerin ve ürünlerin iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili bilgileri içeren resmi belgelerdir.
  • Kimyasal bileşikler ve karışımlar hakkında bilgi kataloglamak için yaygın olarak kullanılan bir sistem olarak öne çıkar.
 2. Ulusal ve Uluslararası Standartlar:

  • Daha eski GBF formatları ulusal gereksinimlere bağlı olarak değişebilir; ancak, daha yeni GBF biçimi uluslararası düzeyde standartlaştırılmıştır.
 3. GBF İçeriği:

  • GBF bilgileri, güvenli kullanım ve potansiyel tehlikeler için talimatları içerebilir ve dökülme işleme prosedürleriyle belirli bir malzeme veya ürünle ilişkilendirilebilir.
 4. Hedef Kullanıcı Kitlesi:

  • GBF'ler genellikle genel tüketiciler için tasarlanmamıştır ve özellikle mesleki ortamlarda malzeme ile çalışmanın tehlikelerine odaklanır.
 5. Etiketleme Görevi:

  • Fiziko-kimyasal, sağlık ve çevresel risk temelinde maddeleri uygun şekilde etiketleme görevi vardır.
  • Etiketler, tehlike sembolleri gibi Avrupa Birliği standart sembolleri içerebilir.
 6. Ürün Formülasyonları ve Tehlikeleri:

  • Aynı ürün, farklı ülkelerde farklı formülasyonlara sahip olabilir.
  • Genel bir ad kullanarak bir ürünün formülasyonu ve tehlikesi, aynı ülkedeki üreticiler arasında değişiklik gösterebilir.

Bu bilgiler, GBF'nin amacını, içeriğini, ulusal ve uluslararası standartlarını, hedef kullanıcı kitlesini ve ürün formülasyonlarındaki çeşitliliği vurgular. GBF'ler, güvenli kullanım ve iş güvenliği uygulamalarının önemli bir bileşeni olarak değerlendirilmelidir.