Güvenlik Bilgi Formu ve Maruziyet Senaryoları
Bu broşür, Güvenlik Bilgi Formlarının ve maruziyet senaryolarının ne olduğunu, ne zaman sağlanmaları gerektiğini ve bir alt kullanıcının bunları aldığında ne yapması gerektiğini, Alt kullanıcılar için Güvenlik Bilgi Formlarına ve maruziyet senaryolarına giriş yapmak isteyenler için açıklamayı amaçlamaktadır. .


Endüstriyel veya profesyonel faaliyetlerde zararlı kimyasallar kullanırsanız, tedarikçinizin genellikle size bir Güvenlik Bilgi Formu sağlaması gerekir.

Güvenlik Veri Sayfasına ekli maruz kalma senaryolarından ek bilgiler sağlanabilir. Maruz kalma senaryoları, insanların veya çevrenin bir maddeye maruz kalması durumunda, güvenli kullanımını sağlamak için nasıl kontrol edilebileceğini açıklar.


BU NEDEN ÖNEMLİ?
Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler ve maruz kalma senaryoları, çalışanların ve çevrenin korunmasına yardımcı olur.

Bir kimyasal kullanıcısı olarak, riskleri uygun şekilde kontrol etmek için tedarikçiniz tarafından size iletilen uygun önlemleri belirlemeli ve uygulamalısınız. Alt maddeler veya karışımlar tedarik ediyorsanız, müşterilerinize ilgili bilgileri ve uygun risk yönetimi tavsiyelerini iletmelisiniz.
 
GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEDİR?
Güvenlik Veri Sayfaları, kimyasal kullanıcılarına insan sağlığını ve çevreyi korumalarına yardımcı olan temel bilgileri sağlar. Güvenlik Veri Sayfası şunları içerir:

• Tedarikçi hakkında bilgiler;
• KKDIK Kayıt numarası (kayıtlıysa) dahil olmak üzere kimyasalın tanımı ve gerekli bileşimin ayrıntıları ve ana teknik işlevleri ve kullanımları;
• Tehlike sınıflandırması ve etiketlemesi ile insan sağlığı ve çevre için maruz kalma eşikleri hakkında bilgi;
• Taşıma ve depolama tavsiyeleri ve maruz kalma kontrolleri;
• İlk yardım, yangınla mücadele, güvenli ulaşım önlemleri; bertaraf ve acil durumlar;
• Madde veya karışımın temel fiziksel ve kimyasal özellikleri (örn. suda çözünürlük, buhar basıncı, biyolojik olarak bozunabilirlik), stabilite ve reaktivite bilgileri dahil. Ayrıca,
• ayrıntılı toksikolojik ve ekolojik bilgiler ve
• İlgili düzenleyici bilgiler. Bunlar, REACH kaydının bir parçası olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesinin hazırlanıp hazırlanmadığını ve maddenin REACH kapsamında kayda veya kısıtlamaya tabi olup olmadığını içerir.

Güvenlik Bilgi Formlarının formatı ve içeriği KKDİK'te belirtilmiştir.