ONAY MÜHENDİSLİK, KKDIK'in karmaşıklığını yönetmesini, yükümlülüklerinizi doğru bir şekilde belirlemesini ve yerine getirmesini sağlayan hizmetler ve çözümler sunar.

AB REACH Mevzuatı, ülke içinde kimyasalların kontrolünün ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin geri dönüşünün sağlanması amacıyla Türk Sanayisinin gereksinimlerine uygun hale getirilmiştir. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 sayılı kararla "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği" yayımlanmıştır. KKDİK Yönetmeliği 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KKDİK kapsamında kayıt işlemi “Ön Kayıt” ve “Kayıt” olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilecektir. Ön Kayıt için son başvuru tarihi tamamlandıktan sonra "Kimyasal Madde Kaydı" süreci başlayacaktır.

KKDİK yönetmeliği kapsamındaki hizmetlerimiz;

Kayıt dosyasının hazırlanması,
KKDİK kapsamında görev ve sorumlulukların belirlenmesi,
KKDİK kapsamındaki maddeler için tüm süreci yönetmek,
Kimyasal madde ön kayıt işlemleri,
Kimyasal güvenlik raporu hazırlama hizmetleri,
KKDİK kapsamında tescil dosyalarının hazırlanması ve derlenmesi,
Kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından kayıt dosyasının Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) yüklenmesi,
KKDİK Yönetmeliği kapsamında madde envanteri oluşturulması,
Kayıt sistemine yüklenen bilgilerin Bakanlıkça onaylanmasının kontrol edilmesi,
 

Yönetmeliğin amacı, insan ve çevre sağlığının daha üst düzeyde korunmasını sağlamak ve bu bilgileri kimyasallar hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak toplumla paylaşmaktır[1]. [2] Bu süreçte, EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) listesindeki (faz-içi) maddelerin 1 Haziran 2008 ile 1 Aralık 2008 tarihleri   arasında ön kayıt yaptırması gerekmektedir. AB üye ülkelerinde yılda bir ton, sucul organizmalar için sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilecek 100 tondan fazla çok toksik madde ve yılda 1000 tondan fazla faz içi madde 30 Kasım 2010 tarihinden itibaren hariç tutulmuştur. Son kayıt gereklidir. Yılda 100-1000 ton arasında tüketilen faz içi maddeler için son kayıt tarihi 31 Mayıs 2013 iken, yılda 1-100 ton arasında tüketilen faz içi maddeler için son kayıt tarihi 31 Mayıs 2018'dir. Ön kayıt ile, REACH kayıt sistemine kayıtlı maddelerin 2018 yılına kadar AB ülkelerinde kesintisiz olarak tüketilmeye devam edilmesi sağlanacaktır. [3].

 

KKDIK'