Ön Bildirimli Kabul Yazılım Sistemi (PIC), zararlı kimyasalların uluslararası ticaretinde Rotterdam Sözleşmesi'ne uygun olarak uygulanan bir prosedürü yönetmek amacıyla kullanılan bir sistemdir. ONAY Mühendislik olarak PIC - ÖBK (Ön Bildirimli Kabul Sistemi) kaydının yapılması için danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Rotterdam Sözleşmesi kapsamında, belirli zararlı kimyasalların uluslararası ticaretinde Ön Bilgilendirilmiş Muvafakat Prosedürüne (PIC) dair belirli kuralları ve prosedürleri içerir. Bu sözleşme aşağıdaki amaçları taşır:

1. Uluslararası ticarette bazı tehlikeli kimyasalların ve böcek ilaçları için Ön Bilgilendirilmiş Muvafakat Prosedürüne ilişkin Rotterdam Sözleşmesini uygulamak.
2. Tehlikeli kimyasalların uluslararası dolaşımı sırasında insan sağlığını ve çevreyi korumak için ortak sorumluluk ve iş birliği çabalarını teşvik etmek.
3. Tehlikeli kimyasalların çevre dostu kullanımını sağlamak.
4. Tehlikeli kimyasalların özelliklerine ilişkin bilgilerin paylaşımını kolaylaştırmak.
5. Ulusal karar alma süreçlerini tamamlayan ülkelere tehlikeli kimyasallar konusunda alınan tedbirleri duyurmak.

Yönetmelik, sözleşme kapsamında Ön Bildirimli Kabul (PIC - ÖBK) prosedürüne tabi olan kimyasalları kapsar. Ancak, belirli kimyasal gruplar (radyoaktif maddeler, atıklar, kimyasal silahlar, gıda ve gıda katkı maddeleri, hayvan yemi, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, genetik olarak değiştirilmiş organizmalar) bu düzenlemenin dışındadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına Dair Yönetmelik ve Rotterdam Sözleşmesi kapsamında ulusal yetkili otoritedir. Özellikle sağlık ve çevre açısından yasaklanan veya kısıtlanan kimyasalların ticaretini denetler ve bu konuda çalışmalar yürütür.

Projenin genel amacı, Rotterdam Sözleşmesi'ne uygun olarak zararlı kimyasalların uluslararası ticaretinde ön bildirimli kabul (PIC) usulünün uygulanmasını kolaylaştırmaktır. Türk e-PIC sistemi yazılım desteği ile sanayici ve otorite kullanıcıları arasında güvenli bir bilgi alışverişi sağlanması hedeflenmektedir, bu da zararlı kimyasalların daha etkili bir şekilde denetlenmesine yardımcı olacaktır.