Kozmetik Ürünler Bildirim Portalı (CPNP), kozmetik ürünlerin teknik uygunluğuyla ilgili belirli bilgileri çevrimiçi olarak göndermek amacıyla oluşturulmuş bir bildirim sistemidir. Bu portal, (EC) 1223/2009 Sayılı Tüzük kapsamındaki AB Üye Devletleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde kozmetik ürünlerin piyasaya sürülmesini uyumlu hale getirmeyi hedefler.

CPNP'nin kullanım amacı, belirlenen Sorumlu Kişi veya AB Marka Sahibinin, kozmetik ürünler ve ürün spesifikasyonları hakkında bilgileri CPNP'ye sunması gerektiğidir. Bu bilgiler, kozmetik ürünlerin AB Pazarında kullanıma sunulmasını planlayan markalar tarafından sunulmalıdır. Etiketleme değişiklikleri gibi durumlarda kozmetik ürün distribütörlerinin de bu adımları izlemesi gerekmektedir.

CPNP'ye erişim, AB Sorumlu Kişi(ler)i ve AB Marka Sahipleri için bildirim amacıyla kullanılabilmektedir. Ancak, bu kişiler yalnızca kendi sorumlu oldukları ürünleri inceleyebilirler. CPNP'ye teknik olarak herkes bildirim amacıyla erişebilse de, bu bildirim yalnızca AB Sorumlu Kişisi tarafından doldurulduğunda ve uyumluluk prosedürleri tamamlandığında geçerlidir. CPNP, bildirim üzerine herhangi bir onay vermez; ancak, sistemi tarafından kayıt kodları sağlanır.

CPNP, 11 Ocak 2012'de Yetkili Makamlar, Zehir Merkezleri ve Sorumlu Kişiler tarafından erişilebilir hale getirilmiş ve kozmetik ürün distribütörlerine bir yıl sonra açılmıştır. CPNP, 11 Temmuz 2013'ten itibaren, AB Pazarında yasal olarak satışa sunulmak istenen tüm marka sahipleri için zorunlu hale gelmiştir.

Bilgi gönderme zamanı, (EC) 1223/2009 Sayılı Yönetmelik kapsamında ürün piyasaya arz edilmeden önce ve tüm Yönetmelik hükümleri tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Ancak, ticarileştirmeden altı ay önce nano malzeme içeren ürünlerin bildirimi yapılmalıdır. AB dışındaki marka sahipleri, CPNP'ye erişim için belirlenen Avrupa Sorumlu Kişisi aracılığıyla bilgi gönderebilir.