TURQUALITY® Nedir?

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olmalarını destekleyen devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

 

TURQUALITY® programının odağında klasik ihracat desteklerinden farklı olarak, salt ihracatı arttırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından 2015/9 Sayılı Karar kapsamında düzenlenen

TURQUALITY® desteklerinden:

* Marka Destek Programı:** Kapsamında yer alan firmalar, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren 4 yıl,

* TURQUALITY® Destek Programı:** Kapsamında yer alan firmalar ise destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren 5 yıl yararlandırılır.

 

TURQUALITY® Destek Programı’ndan beş yıl yararlandırılan yararlanıcıların, performans değerlendirmesi neticesinde belirli bir düzeyin üzerinde performans gösterdiği tespit edilirse, destek süresi ilave 5 yıl süreyle uzatılabilir.