2010 yılında Kadın Girişimci İş Geliştirme Merkezi – KİŞGEM de kurulduk.

Bugüne kadar birçok firmaya hem Türk hem de AB Kimya mevzuatları konularında danışmanlık hizmeti verdik.

Sayısız hizmet vermeyi taahhüt etmek yerine, uzmanlaşmayı seçtiğimiz mevzuatlarda, müşterilerimize sağlayacağı fayda ve işlerine katacağı değerler üzerine yoğunlaştık.

Bu yüzden, KKDIK, REACH, MSDS ve SEA mevzuatlarında ve UFI-PCN kayıtlarında uzmanlaşmayı seçtik.

Farklılaşmayı, verdiğimiz hizmetlerin Kalitesini arttırarak sağlamaya çalıştık.

Çünkü;

Öncelikle; İşimizi severek yapıyoruz ve sadece uzman olduğumuz konularda hizmet veriyoruz.

Hizmet kalitemizi arttırmak için, tüm güncel mevzuatları takip ediyor, Bakanlıklarla iletişime geçiyor ve müşterilerimizin karşılaşması muhtemel sorunlarını çözüyoruz.

Herbir müşterimize, ayrı ayrı, kendi iş dinamiklerine uygun ve beklentilerini karşılayacak çözümler öneriyoruz.

Mevzuatların, müşterilerimizi zorlamaması için önceden tedbirler almalarını sağlıyoruz.

Mühendislik eğitimimizin vermiş olduğu disiplinle ve programlı sekilde çalışıyoruz. Üzerinde çalıştığımız herbir projede, müşterilerimize uçtan-uca bir iş akışı sunuyor ve proje ekibimizin de bu akışlara sadık kalmasını sağlıyoruz.

Üretici, İthalatçı, İhracatçı müşterilerimiz için yaratmaya çalıştıkları tüm değerler sürecinde, kendilerine Kimya Mevzuatları konusunda uzmanlık gerektiren konularda, sertifikalı ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş personellerimizle hizmet veriyoruz.

ONAYMÜH DANIŞMANLIK A.Ş., 2010 yılında başladığı Kimya sektöründeki mevzuatlar için verdiği danışmanlık hizmetlerine, büyüyen uzman kadrosu ve yetkinliklerle devam etmektedir.

Dekra GmBH ile Stratejik İş Ortaklığımız

 

ONAYMÜH DANIŞMANLIK A.Ş., 2010 yılında ilk kuruluşundan itibaren DEKRA GmBH (https://www.dekra.com/en/dekra-assists-with-turkey-reach/) ile çalışmaktadır. 2020 Mart ayında Almanya’nın en büyük hizmet sağlayacısı olan DEKRA GmBH ile Stratejik İş Birliği anlaşmasını imzalayarak, müşterilerimizin başta AB olmak üzere, Rusya ve Çin pazarınlarındaki mevzuatlara uyarak, uluslararası ticaretlerine destek vermeye başladık.

https://www.dekra.com/en/dekra-assists-with-turkey-reach/

Türk kimyasallar düzenlemesi KKDIK'e göre, ön kayıt aşaması 31 Aralık 2020'de sona eriyor. Yılda 1 metrik tonluk hacimlerde piyasaya sürülen tüm maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na önceden kaydedilmesi gerekiyor. Kimyasal ürün ihracatçıları formülasyonu ticaret ortaklarına açıklamak zorunda kalacaklar. Alternatif olarak, ürünleri için KKDIK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek bir temsilci atayabilirler. DEKRA şimdi bu hizmeti uzun süredir ortağı ONAYMÜH DANIŞMANLIK A.Ş. ile birlikte vermektedir.

“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni, Kısıtlanması” (KKDIK) hakkındaki yönetmeliği 23 Haziran 2017 tarihinde Türk Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır. AB REACH yönetmeliğinin Türkçe karşılığıdır ve Türk üreticilerinin ve ithalatçılarının yılda 1 metrik tondan fazla miktarlarda madde kaydetmeleri gerektiğini öngörmektedir. İlk adım olarak, şirketler ilgili maddeleri 31 Aralık 2020'ye kadar önceden kaydettirmelidir.

Sonuç olarak, tıpkı AB REACH kapsamında olduğu gibi, çalışma verilerinin paylaşılmasını sağlamak için madde bilgi değişim forumları (SIEF'ler) oluşturulmaktadır. Kayıt dosyaları 31 Aralık 2023 tarihine kadar sunulmalıdır. Ancak, dosyanın önemli bölümlerinin sertifikalı kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından hazırlanması gerekir.

Tariflerini Türk ithalatçılarına açıklamak istemeyen şirketler, ürünlerini kaydettirmek için tek bir temsilci atayabilir. DEKRA, 2010 yılından bu yana ONAYMÜH DANIŞMANLIK A.Ş.'ın İstanbul merkezli uzman ofisi ile çalışmaktadır. O zamandan bu yana, şirketlere Türkiye'de KEK, SEA veya Türk güvenlik bilgi formlarının oluşturulması gibi çeşitli kimyasal hukuk düzenlemelerinin uygulanmasında destek verilmiştir.

Aynı zamanda, DEKRA 2008 yılından bu yana AB REACH'in (1907/2006 sayılı AB Yönetmeliği) uygulanmasında çok sayıda şirketi desteklemiştir. Söz konusu deneyim zenginliği artık KKDIK için özelleştirilmiş bir hizmet paketinde bir araya getirilmiş ve birleştirilmiştir.

https://www.dekra.com/en/reach-compliance/