Turquality Danışmanlığı

Turquality Danışmanlığı kapsamında, işletmenizin global marka olma yolculuğunda iki önemli aşamada danışmanlık hizmeti sunmaktayız:

1. Turquality Hazırlık ve Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı

Bu aşama, şirketinizin Turquality programına katılım öncesinde gerekli hazırlıkları yapmayı ve kurumsal yapınızı güçlendirmeyi hedefler. Ayrıca, marka programından Turquality programına geçiş sürecinde de etkin bir şekilde destek sağlarız. İş süreçlerinizin analiz edilmesi, stratejik planlama, kurumsal yapılandırma ve gerekli eğitimlerle, işletmenizin Turquality standartlarına uyumlu hale gelmesini sağlıyoruz.

2. Turquality İhracat Destekleri Danışmanlığı

Turquality programına dahil olduktan sonra, ihracat süreçlerinizde en yüksek verimi almanızı amaçlayan danışmanlık hizmetlerimizle yanınızdayız. Bu kapsamda, uluslararası pazarlara giriş stratejileri, pazar araştırmaları, hedef pazar analizleri, finansal desteklerden yararlanma gibi konularda uzman danışmanlarımızla yol gösterici olmaktayız.

Hizmet Bölgelerimiz

Turquality danışmanlık hizmetlerimizi başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olmak üzere, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde başarı ile yürütmekteyiz. Türkiye genelindeki tüm işletmelere en yüksek kalitede hizmet sunmayı amaçlayarak, iş dünyasında global bir oyuncu olma yolunda ilerlemelerine katkıda bulunmaktayız.

Turquality Hazırlık ve Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı

Turquality Hazırlık ve Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı, işletmenizin Turquality programına katılım sürecinde gereken hazırlıkları yapmanızı ve kurumsal dönüşümünüzü gerçekleştirmenizi sağlar. Danışmanlık yaklaşımımız, ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda üç ana fazdan oluşur:

1. Mevcut Durum Analizi

Bu fazda, şirketinizin mevcut durumunu kapsamlı bir şekilde analiz ederek, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri belirliyoruz:

 • Firma Vizyonu ve Stratejisi: İş birimleri ve fonksiyonlar bazında stratejik hedeflerin ve hedef pazarların teyit edilmesi.
 • Marka Stratejisi: Mevcut marka stratejisinin gözden geçirilmesi ve analiz edilmesi.
 • Pazar Analizi: Mevcut pazarlar, pazar bazında stratejiler ve yapılan araştırma ve raporların incelenmesi.
 • Pazarlama Stratejisi: Mevcut pazarlama stratejisinin detaylı incelenmesi.
 • Departman Süreçleri: İnsan Kaynakları, Finans, Tedarik Zinciri (Operasyon Yönetimi), Ar-Ge, Satış Pazarlama ve diğer departman süreçlerinin analizi.
 • Ticari Operasyon Performansı: Firmanın tüm ticari operasyon performansının detaylı analiz edilmesi ve geliştirme alanlarının belirlenmesi.
 • Veri Toplama: Şirket içi (yönetim raporları, ham veriler) ve şirket dışı (pazar raporları, rakip analizleri) verilerin toplanması.

2. Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Mevcut durum analizi sonrasında,  ONAY MÜHENDİSLİK proje ekibi tarafından geliştirilmesi gereken alanlar belirlenir ve bir iş planı hazırlanır:

 • Önceliklendirme: Belirlenen geliştirme alanlarının önceliklendirilmesi.
 • Aksiyon Planı Oluşturma: Uygulanacak aksiyon planlarının oluşturulması.
 • Değerlendirme: Uygulanan aksiyonların periyodik olarak değerlendirilmesi.
 • Revizyon: Gerekli görülen alanlarda düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılması.

3. Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bu aşamada, Turquality programı kapsamında kurumsal dönüşüm ve yapılandırma faaliyetleri yürütülür:

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi: Turquality için stratejik planlama ve performans yönetimi yapılandırması.
 • Marka Yönetimi Danışmanlığı: Turquality’e hazırlık amaçlı marka yönetimi danışmanlığı.
 • Tedarik Zinciri Yönetim Danışmanlığı: Turquality kapsamında tedarik zinciri yönetimi ve yapılandırması.
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi: Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi danışmanlığı ve yapılandırması.
 • Ar-Ge Departmanı Yapılandırması: Turquality programına uyum amaçlı Ar-Ge departmanı yapılandırması.
 • Finansal Raporlama Danışmanlığı: Turquality programına ön hazırlık kapsamında finansal raporlama danışmanlığı.
 • İnsan Kaynakları Yapılandırması: Turquality programı gereksinimleri için insan kaynakları departmanı yapılandırması.
 • Kurumsal Yönetim Uyum Çalışmaları: Turquality programına giriş için kurumsal yönetime uyum çalışmaları.
 • Bilgi Sistemleri ve Dijitalleşme Stratejisi: Turquality programı gereksinimleri için bilgi sistemleri ve dijitalleşme stratejisi yönetim danışmanlığı.
 • Prova Denetim: Turquality programına hazırlık amaçlı bir adet prova denetim.

Turquality İhracat Destekleri Danışmanlığı

Turquality İhracat Destekleri Danışmanlık yaklaşımımız üç ana aşamadan oluşur:

1. Mevcut Durum Analizi

İhracat destekleri danışmanlığımız, öncelikle mevcut durum ve harcama stratejilerinin değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada:

 • Birim yöneticileri ve fonksiyon liderleri ile görüşmeler yapılır.
 • Şirket yerleşimleri ziyaret edilir: Genel merkez, üretim tesisi, depo(lar) vb.
 • Mevcut harcama kalemleri, harcama sıklığı, sözleşme, fatura ve ödeme yapıları belirlenir.

2. Destek Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Yol Göstericiliği

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 • Ön onay başvurularının hazırlanması.
 • Harcama, faturalandırma ve ödeme konularında yol göstericilik.
 • İhracat desteği başvurularının takibi.
 • Değişen yönetmelik ve tebliğler hakkında sürekli bilgilendirme.

Destek başvuru evraklarının hazırlanması aşaması:

 • Ön onay başvurularının hazırlanması.
 • Sözleşme modelleri hakkında altyapıların oluşturulması.
 • Harcama, faturalandırma ve ödeme süreçleri hakkında yol göstericilik: Her bir harcama için ayrı ayrı ön onay ve harcama sonrası ödeme başvuru dosyasının ONAY MÜHENDİSLİK ile beraber hazırlanması.
 • Başvuru takip sürecinin kontrol edilmesi ve bakanlıkça istenilen revizyonların yapılması.
 • Değişen yönetmelik ve tebliğler hakkında güncel bilgilerin paylaşılması.

3. Portal Verilerinin Girilmesi ve Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Turquality portal verilerinin girilmesi ve ara dönem raporlarının hazırlanması aşamaları:

 • Firmanızdan gerekli verilerin alınıp Turquality portal verilerinin girişinin sağlanması.
 • Sistemden onaylanan harcamalar ve ödeme takviminin takibi.
 • Turquality için sunulması gereken yıllık faaliyet raporunun firmanızdan verilerin temin edilerek hazırlanması.
 • Turquality yıllık denetimleri öncesi prova toplantısı ile denetime hazırlık yapılması.

Bu kapsamlı ve detaylı danışmanlık hizmetlerimizle, işletmenizin Turquality programına en iyi şekilde hazırlanmasını ve kurumsal dönüşümünü gerçekleştirmesini sağlıyoruz.