REACH ve CLP nedir?

REACH ve CLP kimyasal maddelerin güvenli kullanımını sağlamak üzere belirlenmiş Avrupa Birliği yasalarıdır. Bu yasalar, AB dahilinde üretilen veya AB’ye ithal edilen ürünlere uygulanır. CLP Tüzüğü, kimyasal maddelerin AB dahilinde sınıflandırılması ve etiketlenmesi için Birleşmiş Milletler’in Küresel Uyum Sistemi’ni (GHS-Globally Harmonised System) kullanmaktadır. 

 

AB’ye ihracat yapan biri olarak sorumluluklarım var mı?

Kesinlikle hayır. Ancak müşterinizin var; ihracatınız sürecekse AB’deki müşterinize yardımcı olmanız gerekir. Örneğin müşterilerinizin AB’ye ihraç ettiğiniz eşyaya ait bileşim ve özellikler hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaçları olabilir.

Bu işi sizin adınıza yapması için bir firmayı yaygın adıyla ‘tek temsilci’ olarak görevlendirebilirsiniz. Bu firma, AB ithalatçısının görevlerini yerine getirebilir. Tek temsilci, Avrupa Birliği’nde yerleşik bir firma veya şahıs olmalıdır.

 

AB’ye kimyasal bir madde veya karışım ihraç edersem ne olur?

Yılda bir tonun üzerinde ithal edilen her bir madde (kendi başına veya karışımda) ithalatı yapan firma tarafından veya tek temsilci tarafından Avrupa Kimyasallar Ajansı’nakaydettirilmelidir.