KKDIK;  “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması” ‘nın kısaltmasıdır

Bu yönetmelik; hem insan sağlığı hemde çevremizi, kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yönetmeliğin hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini dünya standartlarına uygun biçimde yönetmeyi amaçlamaktadır.

KKDİK’in temel amaçları;

     • İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak.

     • Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici , imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu tutmak.

     • Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak

     • Maddelerin zararlı özellikleri değerlendirilirken, hayvanlar üzerinde kullanılmak zorunda kalınan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri özendirmek

KKDİK HİZMET KAPSAMI;

 1. Ön İnceleme: İthalat ve/veya imal edilen ürünlerin tonaj ve kapsamlarının incelenmesi
 2. Kayıt ve/veya Kapsam dışı olanlar için “KKDİK MUAFİYET DEKLARASYONU” hazırlanması
 3. Ön-kayıt (Ön-MBDF)
 4. Maddelerin aynılığı, analitik tanımlaması
 5. Veri toplama ve değerlendirme
 6. Veri boşlugu analizi
 7. Test Stratejisi belirlenmesi ve veriden feragat (data waiving)
 8. QSARs, Veri tahmini ve değerlendirmesi
 9. Risk Degerlendirmesi ve Kimyasal Guvenlik Degerlendirmesi
 10. Kimyasal Guvenlik Raporu hazirlanmasi ve KDU onayı
 11. Tam KKDIK Kayıt Dosyası Hizmetleri
 12. Daimi danışmanlık anlaşması yapılan firmaların konsorsiyumlarda temsili
 13. “3. Taraf temsilcilik” hizmetleri
 14. Alt Kullanıcı için, tedarikçilerden kayıt deklerasyonu temin edilmesi.
 15. Kayıt sonrası, Bakanlık ve Konsorsiyum için bilgi güncelleme yapılması.