Kimyasallara ilişkin bilgiler

ECHA’nın veri tabanlarında neler bulabilirsiniz?

Veri tabanlarımız kimyasal maddeleri, bunların zararlılık özellikleri, sınıflandırmaları ve nasıl güvenli bir şekilde nasıl kullanılacaklarına ilişkin bilgiler içerir.

Bu bilgiler, REACH, CLP, Biyosidal Ürünler ve PIC Tüzükleri kapsamındaki sorumlulukları uyarınca şirketler tarafından, Ajansa gönderilir.

Bu bilgi formu, kilit veri tabanlarımızda bulunan verilere ilişkin bir özet sunar:

  • REACH: Kayıtlı madde veri tabanı

  • CLP: Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri

  • Biyosidal Ürün Tüzüğü (BPR): Aktif madde ve biyosidal ürünlerin listesi

  • PIC Tüzüğüne tabi kimyasal maddeler

CHA’NIN DÖRT VERİTABANI

REACH: Kayıtlı madde veri tabanı

Bu veritabanı, 15.000'den fazla kayıtlı maddeye ilişkin bilgiyi kapsamak suretiyle, dünya genelindeki en büyük düzenleyici bilgi kaynağıdır.

Şirketler kayıt dosyası gönderdikçe, veri tabanındaki madde sayısı zamanla artış gösterecektir.

Halihazırda kaydedilen maddeleri öğrenmek ve Avrupa'da imal (veya ithal) edilen kimyasalların zararlılık özelliklerine ilişkin daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bu veri tabanı paha biçilmez bir bilgi kaynağıdır.

CLP: Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri

Bu envanter, maddelere ilişkin sınıflandırma ve etiketleme bilgileri içerir. Ayrıca, zararlı maddelerin Seveso Direktifi kategorilerinde uyumlaştırılmış sınıflandırmalar ve bilgiler de içermektedir. 120.000'den fazla madde için bilgi bulunmaktadır.

Bildirimde bulunulan ve kayıtlı maddelere ilişkin temel sınıflandırma ve etiketleme bilgileri hakkında daha fazlasını keşfetmek için, envantere göz atınız.

Biyosidal Ürün Tüzüğü: Aktif madde ve biyosidal ürünlerin listesi

Bu veri tabanı, BPR kapsamında bir onay başvurusu gönderilen 800'den fazla aktif madde/ürün tipi kombinasyonuna ilişkin bilgiler içerir. Ürün ruhsatnamesi için de bir bağlantı sunar.

Biyosidal maddeler ve ürünler hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bu veritabanına göz atın.

PIC: Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatı

Bu veri tabanı, PIC Tüzüğünün ilgili eklerinde belirtilen tüm zararlı kimyasalları ve ayrıca bunların ihracat ve ithalatına ilişkin bilgiler içerir.

İhracat veya ithalata ilişkin bildirimlerde, örneğin yıla, ihracatı gerçekleştiren AB Üye Devletine, ithal eden ülkeye, kimyasalın ve/veya karışımın adına ve kimyasalın türüne göre arama yapılabilir.