SCIP bildirimi gönderme yükümlülüğü, AB pazarında Aday Listesinde çok yüksek bir endişe maddesi içeren ve ağırlıkça% 0.1'in üzerindeki bir konsantrasyonda bulunan tüm maddeleri kapsar. 

Aşağıdaki makale tedarikçilerinin ECHA'ya bilgi vermeleri gerekmektedir:

  • AB üreticileri ve montajcıları, 
  • AB ithalatçıları, 
  • AB ürün tedarikçileri ve tedarik zincirindeki diğer aktörler piyasaya ürün yerleştiriyor. 

Doğrudan ve münhasıran tüketicilere ürün tedarik eden perakendeciler ve diğer tedarik zinciri aktörleri, SCIP veri tabanına bilgi sağlama yükümlülüğü kapsamında değildir.

5 Ocak 2021'den itibaren, AB pazarına ağırlık / ağırlık olarak% 0.1'in üzerinde bir konsantrasyonda SVHC'ler (Aday Listesinde) içeren eşyalara ilişkin bilgilerin ECHA'ya bildirilmesi gerekmektedir.