ECBS Entegre Çevre Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu

Entegre Çevre Bilgi Sistemleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bulunan çeşitli hizmetlere ait uygulamalar bütünüdür.

Daha önce kullanımda olan CBS Çevre Bilgi Sistemi 11.05.2018 tarihi ile kapatılmış olup, bu tarih itibari ile EÇBS devreye girmiştir.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi‘nde yapılacak işlemler ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şematik bir kılavuz yayımlamıştır.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nde bulunan modüller aşağıda sıralanmıştır:

 

Ambalaj Bilgi Sistemi

Atıksu Bilgi Sistemi

Büyük Yakma Tesisleri Bilgi Sistemi

Düzensiz Atık Depolama

EEE ve AEEE Bilgi Sistemi

Gemi Atık Takip Sistemi (GATS)

Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt sistemi

Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi

Kimyasal Kayıt Sistemi (Sanayii)

Kimyasal Madde Envanter Bildirim Sistemi

Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi

Laboratuvar Yetkilendirme

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM)

Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)

PCB Envanteri (PCB)

Sera Gazları İzleme, Raporlama ve Doğrulama

Yeterlik Uygulaması (Çevre Görevlisi,Danışman Firma,Çevre Yönetim Birim Başvuru ve İşlemleri)