KKDİK Belgesi Nedir?

Çevre ve insan sağlığı birlikte düşünülmesi gerekli olan iki ana başlık olarak değerlendirilmektedir. Özellikle son yıllarda artan çevre kirliliğine karşı bu neden yüzünden ülkeler ciddi şekilde çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde de AB uyum yasaları çerçevesinde kimyasallara karşı adeta tam bir kontrol süreci devam etmektedir. KKDİK yönetmeliği bu bağlamda belli firmalar için aynı nedenler yüzünden gerekli kılınmıştır. Yönetmelik,

  • Yılda bir ton üzerinde kimyasal üretimi yapan firmalar için,
  • Üretim yapmasa da aynı rakamları ithalatla bulan firmalar için belge teminini zorunlu hale getirmiştir.

KKDİK, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması olarak açıklanmaktadır. Bahsedilen değerlendirmenin ise herkes tarafından yapılması mümkün değildir. Başvuru neticesinde inceleme altına alınan firmalar Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından kontrolden geçirilmektedir. Bu alanda uzman olabilmek için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açılan sınavların başarı ile geçilmesi lazımdır. KKDİK danışmanlığı sayesinde firmalar alanlarında uzman kişilerce yönlendirilerek ilgili belgelerine sahip olabilmektedir.

KKDİK Belgesi Nasıl Alınır?

Belgelerin temin edilebilmesi için iki ana aşama bulunmaktadır. Bu aşamalar;

  • Ön kayıt,
  • Kayıt olarak tanımlanmaktadır.

Her iki aşamanın da tamamlanabilmesi için belli süreler vardır. Sürelerin bitmesi halinde bir sonraki kayıt duyurusunun beklenmesi lazımdır. KKDİK belgesi açıklanan firmalar açısından zorunluluk olduğu için zaman kaybetmeden hareket etmek daha iyi olacaktır. Peki belge için gerekli olan ön kayıt ve kayıt aşamalarında ne gibi süreçler yaşanmaktadır?

KKDİK Ön Kayıt İşlemleri

KKDİK ön kayıt işlemleri için fiili olarak herhangi bir bakanlık bünyesine gidilmesine gerek bulunmamaktadır. Hemen her işlemde olduğu gibi bu alanda da kayıtlar online sistemler üzerinden kabul edilmektedir. Alanında uzman kişilerce gerçekleştirilecek olan başvurular firmaların ön kayıt aşamasını kısa süre içerisinde geçmelerini sağlayacaktır. Ancak ön kayıtlarda belli belgelerin öncesinden temin edilmesi gerekmektedir. Bakanlık resmî açıklamalarında ön kayıt sırasında istenen belgeler;

  • Maddenin tedarik zincirinde edinmiş olduğu rol
  • Maddenin kimliği olarak açıklanmaktadır.

Belgelerin eksik olması ya da ön kayıt süresinin geçmesi hallerinde ön kayıt adımı tamamlanmamış olacaktır.

KKDİK Kayıt İşlemleri

Ön kayıt aşamasını geçen firmalar için KKDİK kayıt işlemlerine sıra gelmektedir. bu bağlamda kayıt ile birlikte ülkemizde kayda değer olarak tanımlanan hammaddelerin bilgileri bakanlık sistemine geçirilmiş olacaktır. Bakanlık sistemine geçecek olan kimyasallar için bazı belgelerin istendiğinin de altı çizilmektedir. Zira kayıt dosyalarının içerisinde;

  • Maddenin kimliği,
  • Güvenli kullanıma ilişkin rehberlik bilgileri,
  • Kayıt ettirenlerin tanımlanmış olan bilgileri gibi unsurlar olmadan kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilememektedir.

Kayıtların tamamlanamaması durumunda firmaların resmi olarak işlerini devam ettirebilmeleri açısından gerekli olan belgeler alınamayacaktır. Bundan kaynaklı olarak başvuru esnasında hangi mühendislik firmalarından destek alınacağına dikkat edilmelidir. Alanında uzman olmayan deneyimsiz kimyasal değerlendirme uzmanlarının bulunduğu mühendislik firmaları sonuçları garanti edememektedir.

KKDİK Danışmanlık Hizmetleri

KKDİK kayıt sürecinin sorunsuz ve hızlı geçmesi için üretim ya da ithalat yapan firmaların muhakkak destek almaları lazımdır. Bu bağlamda KKDİK hakkında danışmanlık hizmet sunumları gerçekleştirilmektedir. Bahsedilen danışmanlık hizmetleri sadece ön kayıt ve kayıt aşamasında da kendini göstermemektedir. Zira siz de kimyasal güvenlik raporunun hazırlanması ile neticelenen sonuca kadar hem devamlı iletişim halinde kalmak hem de tek temsilcilik gibi önemli detayları atlamamak için danışmanlık hizmetlerini deneyimlemelisiniz. Danışmanlık kapsamında sunumu yapılan hizmetler arasında maddenin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ön MBDF de yer almaktadır. Bu bağlamda danışmanlık alan firmalar olabildiği kadar bilgilendirilerek sürece dahil edilmektedir. Uzmanlar tarafından verilen danışmanlıklar yönetmelik değişimleri de içermektedir.