Kalite bilgisi, tedarik zinciri boyunca, kimyasalları imal ve ithal eden ve güvenli olup olmadıklarını değerlendirmek isteyen şirketlerden - güvenli bir şekilde kullanmak isteyen kullanıcılara dek tüm aktörler için önemlidir.

Bu bilgi formu, kimyasal kullanıcıları için hazırlanan rehberlik ve araçlar hakkında genel bir bilgi vermektedir. Bu materyal, 23 AB dilinin çoğunda mevcut olup, Avrupa Kimyasallar Ajansının (ECHA) web sitesinin Tedarik Zincirinde İletişim bölümünde bulunabilir.

REACH ve CLP Tüzüklerine aşina olmanın kolay bir yolu, kimyasalları kullananlar için gereklilikleri açıklayan ECHA kısa videolarını izlemektir.

• REACH ve CLP Kapsamında alt kullanıcı kimdir?

• REACH ve CLP alt kullanıcıları ne şekilde etkilemektedir?

Kimyasalları kullananlar için ipuçları, tek sayfalık belgelerden oluşan bir seri, aşağıdaki konularda kısa girişler vermektedir:

• REACH Tüzüğü

• CLP Tüzüğü

• ECHA'nın kimyasallarla ilgili veri tabanı

• Önem arz eden kimyasallar

• izin

• alt kullanıcıların rolü

• maruz kalma senaryoları

• alt kullanıcı kimyasal güvenlik raporu.

İşyerinde kimyasalları kullananlar için ipuçları başlıklı kısa kılavuz tedarikçilerden alınan sınıflandırma ve etiketleme bilgilerinin en iyi şekilde nasıl kullanılacağını özetlemektedir.

DAHA FAZLA KAYNAK

• Güvenlik Bilgi Formları ve Maruz Kalma Senaryoları hakkındaki interaktif kılavuz bu bilgi kaynaklarını özetlemektedir. Kimyasal tedarikçilerinin, genişletilmiş güvenlik bilgi formlarını doğru bir şekilde derlemelerine ve bunları alan şirketlerin, sağlanan bilgileri daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

• Alt kullanıcılar maruz kalma senaryolarıyla nasıl başa çıkabilir? başlıklı pratik rehber tedarikçilerinden aldıkları genişletilmiş güvenlik bilgi formuna ilişkin olarak kimyasalları kullananların uygun biçimde kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

• REACH/CLP tarafından oluşturulan bilgilerin kimyasalların güvenli kullanımını sağlamak üzere kullanılması başlıklı vaka çalışması genişletilmiş güvenlik bilgi formlarında bulunan bilgilerin en iyi biçimde nasıl kullanılacağı hususunda örnekler sunmaktadır.

DAHA DERİNLEMESİNE BAKIŞ

REACH kapsamında, kimyasalları kullanan şirketler bunları kendi tesislerinde güvenli bir şekilde idare etmekten sorumludurlar. Ayrıca tedarikçilerin tedarik zincirindeki kullanımlar ve kullanım koşulları hakkında kaliteli bilgi vermeleri gerekir. Bu iletişim,

alt kullanıcılara genişletilmiş güvenlik bilgi formlarında gerekli bilgilerin verilmesini ve böylece satın aldıkları kimyasal maddeleri güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak açısından önemlidir.

◦ ECHA alt kullanıcı İnternet sayfaları kimyasal kullanıcılarının REACH ve CLP Tüzüklerinden nasıl etkilendiğini ayrıntılı bir şekilde açıklamakta ve ilgili destek materyaline bağlantılar sağlamaktadır.

◦ Bu alt kullanıcılar için kılavuz belge kimyasalları kullananlar için yasal gereklilikler hakkında kapsamlı bilgileri sağlamaktadır.

Sadece İngilizce Dilinde

• ECHA'nın REACH ve CLP Tüzükleri üzerine hazırladığı sunumlar kimyasalları kullanan şirketler için mevcut yasal gerekliliklerin temel unsurları hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Kullanıcı tarafından indirilebilir ve düzenlenebilirler.

• LinkedIn'daki ECHA Kimyasalları Kullananlar kanalı takipçilerine REACH ve CLP Tüzüklerine ilişkin gelişmeler hakkında güncel bilgi vermekte ve kimyasalların güvenli kullanımı ile ilgilenen eşdüzey kurumlar arasında ağ oluşturmayı teşvik etmektedir.

• Maruz Kalma Senaryoları Bilgi Alışverişi Ağı (ENES), sektör ve yetkililer için işbirliğine dayalı olan bir ağdır ve tedarik zinciri aktörleri arasında bilgi alışverişi için etkili araçlar geliştirmektedir.

• Alt kullanıcı için interaktif mektup bilgilerin, örneğin kimyasallar üzerine bilgilerin, alt kullanıcı İnternet sayfalarının ve ECHA İnternet sitesinde mevcut olan bilgilerin bulunmasını kolaylaştırır.

Kimyasalları kayıt ettiren şirketler

Kimyasalları kullanıyor musunuz? Bu araçlar size yardımcı olacak

Kimyasalları kullanan şirketler

Karışımların güvenle kullanımı için tavsiyeler

Bir kimyasalın güvenli biçimde kullanılması

Genişletilmiş güvenlik bilgi formları

Karışımınızdaki en tehlikeli içeriklerin bulunması

Kullanabileceğiniz standart cümleler

Güvenlik bilgi formlarının anlaşılması

Müşterinizi anlatın

Kimyasalları kullanıyor musunuz? Bu araçlar size yardımcı olacak

Bu bilgi görseli şirketler için tedarik zincirinde bilgilerin etkili ve etkin bir şekilde aktarılması için kullanılabilen farklı araçları bir araya getirmektedir. Karışımları formüle eden şirketlere odaklanarak, araçların tedarik zincirindeki rolleriyle nasıl bağlantı kurduklarını özetlemektedir.