MSDS REACH KKDIK

“CLP Tüzüğü” Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin (EC) 1272/2008 sayılı madde ve karışımların sınıflandırması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına dair Tüzüğü olup, 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmişti.

CLP Tüzüğü kapsamında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların bu madde ve karışımları bu Tüzük usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü bulunmakta. AB’de bu süreç maddeler için 1 Aralık 2010, Karışımlar için 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle başladı. Bu kapsamda AB’ye ihracatlarda gönderilen ürünlerin etiketlerinin ve Güvenlik Bilgi Formlarının CLP Tüzüğü’ne uygun olması ve ECHA’ya sınıflandırma ve etiketleme bildiriminin tamamlanmış olması gerekmekte.

Diğer taraftan ülkemizde kimyasalların yönetimi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu Avrupa Birliği’nin çevre mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, 11.12.2013 tarih, 28848 sayılı Resmi Gazete’de “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmelik kapsamında Türkiye’de piyasaya madde, karışım arz eden imalatçı ve ithalatçıların; Maddeler için 1 Haziran 2015, Karışımlar için ise 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren yönetmelik usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yapma, Yönetmeliğin 40. Maddesi kapsamındaki zararlı madde ve karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerine karşı etkin koruma sağlamak, ulusal sınıflandırma ve etiketleme envanterini oluşturmak üzere sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 01.06.2015 tarihine kadar http://online.cevre.gov.tr Bakanlık bildirim sistemi üzerinden bildirme yükümlülüğü bulunmaktaydı. Bildirim yükümlülüğü KKDİK’nin yayımı sonrası maddeler için ön-kayıt yerine de geçeceği için CLP Tüzüğü’nde gelinen nokta sınıflandırma mevzuatı yükümlülükleri yanında ülkemizde KKDİK mevzuatı için de büyük önem arz ediyor.

Bununla birlikte Haziran 2015 itibariyle ithal edilen veya üretilen zararlı sınıflandırmaya sahip kimyasal maddeler için 29204 Sayılı Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Yönetmeliği’ne uyumlu GBF sunulması gerekmekte. Kimya sektörü ile sektörün girdi sağladığı tüm sektörlerde ülkemizde üretilen, AB’ye ihracat yapan veya yapacak olan ya da ihracata yönelik tedarik hizmeti veren firmaların herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına her iki mevzuat gelişmelerini ONAY MÜHENDİSLİK yakından takip ediyor.

MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK

KKDIK MSDS TURK REACH SDS KIMYASAL DEĞERLENDİRME REACH Onay Muhendislik ve Danışmanlık 0216 587 30 28 info@onaymuhendislik.com