Bunları Biliyor Muydunuz ??

  • 31 Mayıs 2018 tarihinden sonra AKA’ya kayıtlı olmayan üretici ve ithalatçıların, yılda 1 ton veya üzerinde ürettiği veya ithal ettiği kimyasal maddeleri AB piyasasına arz edemeyeceği,
  • AB’ye 1 tonun üzerinde kimyasal madde ihraç eden AB dışında yerleşik firmaların da REACH mevzuatından etkileneceği,
  • AB dışında yerleşik firmaların kimyasalları kendilerinin AKA’ya kayıt ettiremeyeceği ve bunun AB’de yerleşik ithalatçılar tarafından yapılabileceği,
  • Kayıt dosyasının tamamlanabilmesi için AB’de yerleşik ithalatçının, kimyasal maddelerin bileşimi ve özellikleri hakkında detaylı bilgiyi AB dışında yerleşik firmadan temin ederek sunması gerektiği,
  • Alternatif olarak AB dışında yerleşik firmanın AB’de yerleşik tek temsilci atayarak kendi adına kayıt işlemi yapmasını sağlayabileceği,
  • Her durumda AB dışında yerleşik firmanın kayıt için gerekli bilgileri temin etmesinin gerekli olacağı,
  • Aynı maddeyi kayıt ettirecek firmaların bilgileri ve gerekli maliyetleri paylaşmaları ve birçok bilgiyi birlikte sunmaları gerektiği biliyor muydunuz !!!

MSDS REACH KKDIK

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır.

18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmış ve 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş bulunan REACH Tüzüğü,AB Resmi Gazetesinin 30 Aralık 2006 tarih ve L396 sayılı nüshasında yayımlanmış olup bir dizi eski AB Yönetmelik ve Tüzüğünü çatısı altında toplarken bir dizi yeni uygulama da getirmiştir.

Kayıt, yılda 1 ton ve üzerinde AB pazarına ham madde bazlı bir işlemdir.

Yani karışım durumundaki kimyasallar için, karışım içindeki yıllık ihracat hacmi 1 tonun üzerinde olan ham maddeler bazında ayrı ayrı kayıt işlemi yapılmalıdır.

Kayıt, maddelerin özellikleri hakkında bilgi toplamalarını gerektirir.
Bu bilgiler, bir maddenin ortaya çıkardığı risk ve zararın değerlendirilmesini ve kontrol edilmesini sağlar.
Bu bilgi ve değerlendirme Helsinki’de bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kaydı yapılır.

Kayıt dışında REACH kapsamında Aday Liste, İzin listesi, Kısıtlamalar Listesi gibi sürekli güncellenen ve sanayiciye yükümlülük getiren uygulamaların takip edilmesi, AB’ye sorunsuz ihracat yapılabilmesi için önemlidir.

AB dışı ülkelerde yerleşik üretici / ihracatçılar, doğrudan kayıt yaptıramazlar.
REACH kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi ya ithalatçı firmaları ya da bir Tek temsilci firma aracılığıyla mümkün olmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü’nü ülkemizde uyumlaştırılması amacıyla hazırladığı ve https://kimyasallar.csb.gov.tr adresinde ‘Mevzuat’ sayfasından yayımladığı “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmeliği (KKDİK Yönetmeliği), ekleri ve taslak ücret tabloları için resmi görüş alım sürecini başlatmış bulunmaktadır.

Kaynak: http://www.ikmib.org.tr/tr/bilgi-bankasi-ab-mevzuati-reach-tuzugu.html

MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK MSDS REACH KKDIK

KKDIK MSDS TURK REACH SDS KIMYASAL DEĞERLENDİRME REACH Onay Muhendislik ve Danışmanlık 0216 587 30 28 info@onaymuhendislik.com