MSDS REACH KKDIK

Avrupa Birliği’ne ihracat yapan ya da bu durumdaki müşterilerle çalışan firmalar, ürettikleri karışım içerisindeki hammaddelerle ilgili REACH gerekliliklerine uymak durumunda kalabilirler. Kimyasal bir karışım içerisindeki her bir hammadde için REACH kapsamındaki gereklilikler kontrol edilmelidir.

REACH Kayıt Yükümlülüğü: REACH Tüzüğü AB pazarında üretilen veya AB’ye dışarıdan giren yılda 1 ton veya daha fazla miktardaki hammaddelerin kaydını gerektirir. Bir karışım içerisindeki her bir hammadde için ayrı ayrı kayıt yapılmalıdır. Kayıt gereği olan bir hammaddenin yasal olarak AB pazarına girmesi için kayıt işleminin yapılıp bir kayıt numarasının alınması lazımdır. AB-dışı firmalar ONAY MÜHENDİSLİK aracılığı ile kayıt yaptırabilir. Kayıt için neler gerekeceği ve nasıl ilerleneceği ONAY MÜHENDİSLİK tarafından size açıklanacaktır.

Kayıt maliyetiniz üç bileşenden oluşur: 1. Tek temsilci ücreti, 2. Resmi kayıt harcı, 3. Letter of Access ücreti (kayıt dosyasındaki bilgilere erişim hakkı elde etmeniz için şarttır) Kayıt harcı için ilgili linkten bir fikir edinebilirsiniz ancak diğer ücretler piyasada değişkenlik gösterir. Letter of access maliyeti, maddeden maddeye çok değişmektedir. (Bazıları, internette fiyatlarını açıklamakta, araştırma yapabilirsiniz.) Süreç, firma olarak karar verme ve harekete geçme hızınıza göre değişmekle birlikte genel olarak zaman alan bir süreçtir.

Kayıtlı madde temin etmek: Kayıt yaptırmak dışında bir seçeneğiniz de kayıtlı madde temin etmek suretiyle (reimport muafiyetinden yararlanarak) pazara girmek olabilir. Bu durumda, tedarikçilerinizden kayıt numaralarını alıp, müşteriye bunları iletmeniz gerekir. (Karışım içinde kayda tabi her madde için kayıt numarası iletilmeli)

Dikkat edilmesi gereken ve tedarikçiden yazılı olarak size iletmesini isteyeceğiniz konular: 1) Sizin kullanım alanınızın kayıtlı olması gereği. 2) Size gönderdiği tonajın da kayıt kapsamında olması (tonaj sertifikası diye geçer). Bu şartlar altında, siz kayıt yaptırmadan, kayıtlı hammadde temin ederek pazara girebilirsiniz.

Kayıt, izin gibi yükümlülükleri yerine getirmek için AB üyesi olmayan ülkelerdeki firmalar, bir Tek Temsilci atamak durumundadır. Tek Temsilciyi (REACH Only Representative)  belirlediğinizde, kayıt ve istenen bilgiler konusunda sizi yönlendireceğiz.

KKDIK MSDS TURK REACH SDS KIMYASAL DEĞERLENDİRME REACH Onay Muhendislik ve Danışmanlık 0216 587 30 28 info@onaymuhendislik.com