MSDS REACH KKDIK

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Avrupa Kimyasallar Ajansı – ECHA
Hayatımızdaki Kimyasallar
Ekotoksikoloji Veritabanı – ECOTOX
Avrupa Kimya Sanayicileri Konseyi – CEFIC
Birleşmiş Milletler Çevre Programı – UNEP
Kimyasallara Küresel Bakış
Birleşmiş Milletler Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi – GHS https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
OECD e-Chemportal
<
Kategoriler: Genel