REACH Tüzüğü esas olarak kimyasal hammaddelerle ilgili kuralları belirler. Ancak bunlar, üretilen eşyaların da içinde yer aldığından, eşya üreticilerinin de ilgili kuralları takip edip uymaları gerekir.

Reach’e göre eşya ne demek?: Tüzük kapsamında işlevini yerine getirmesi için şekli, yüzeyi veya tasarımı ön plana çıkan ürünler eşya olarak nitelendirilir. Örneğin iplik, kağıt, bardak, mobilya, elektronik eşyalar tek ya da çok parçadan oluşan eşyalardır.

Eşya üretiyorum. REACH ile ilgili ne yapmam gerekiyor?:  Eşyalarla ilgili takip edilmesi gereken iki hammadde listesi var. Burada yer alan bir kimyasalı ürün içinde kullanıyorsanız yapmanız gereken şeyler olacaktır. Bu iki liste kapsamında yapılacaklar farklı farklıdır. Kısıtlamalar listenin ilk sütununda yer alan herhangi bir kimyasal, ürünlerinizde kullanılıyorsa karşısında belirtilen koşula uygun üretilmiş ise AB pazarında ‘REACH’e uygun’ olarak satılabilir. Bu kuralları, ihlal eden ürünler tespit edildiğinde otoritelerce toplatılabilir, ceza uygulaması olabilir. SVHC Listesi (Aday Liste) : Eşyalarınızın içerisinde bulunan maddelerin ECHA’nın açıkladığı SVHC Aday Listesinde bulunması durumunda ve bu hammaddenin ürün içindeki oranının ağırlık bazında yüzde 0,1 veya daha fazla olması halinde müşterinize ‘ürünün … kısmı … maddesi içermektedir’ gibi bir bilgi verilmelidir. Üründe kullandığınız bütün hammaddeleri bilmiyorsanız tedarikçilerinizi sorgulamalısınız.

Eşya için kayıt gereği var mı?: Eşya için kayıt yapılmaz ancak bazı durumlarda içindeki hammaddeler için kayıt gereği yerine getirilmelidir. Bu istisnai durum, örneğin kokulu ürünler gibi üreticinin tasarlamış olduğum bir kimyasal salınımı söz konusu ise gerekebilmekte. Bu durumda kokuyu sağlayan karışım içindeki her bir hammadde 1 ton/yıl üzerinde AB pazarına giriyorsa kayıt yükümlülüğü bulunmakta.

Herhangi bir başvuru / kayıt / bildirim zorunluluğu var mı?: Eşyalarınızın içerisinde bulunan maddelerin SVHC listesinde bulunması durumunda ve % 0,1 oranına ulaşması ve aynı zamanda bu maddenin yılda 1 ton ve üzerinde AB’ye girmesi durumunda bildirim yükümlülüğü doğar.

KKDIK MSDS TURK REACH SDS KIMYASAL DEĞERLENDİRME REACH Onay Muhendislik ve Danışmanlık 0216 587 30 28 info@onaymuhendislik.com