UFI Kodu Nasıl Oluşturulur?

Üretim ağında firmaların birbirinden farklı aşamalardan geçerek sonuca ulaştıkları bir gerçektir. Fabrikasyon olarak tamamlanan üretimlerde belli formüller ve kodlar değerlendirilecek işlemler olabildiği kadar hızlı şekilde tamamlanmaktadır. Devlet kontrolü ise bu işlemlerden sonra gerek insanları gerek çevreyi korumak için sıkı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. UFI de bu bağlamda değerlendirilen kod sistemlerinden biridir ve kendine has oluşum şekilleri bulunmaktadır. Ancak oluşumdan önce net bir şekilde UFI nedir açıklamaları yapılarak içeriklerin daha iyi şekilde anlaşılması sağlanmaya çalışılmaktadır.

UFI Nedir?

UFI ne demek değerlendirmeleri belli ürünlerin ortaya çıkmasında kullanılan formüllere özel bir kod sonucunu getirmektedir. Ancak ürünlerin neticelenmesi için kullanılan formüllerin türleri birbirinden farklıdır. Kimileri tehlikeli olarak sınıflandırılan karışımlardan oluşan formüllerin kimisinde böyle bir sınıflandırma yoktur. UFI kodu ürün karışımında tehlikeli maddelerin bulunması halinde devreye girmektedir. Zira kod sayesinde üretim ağından kaynaklanan sorunların çevreye ve insanlara zarar vermesi durumunda zehir merkezleri bilinçli olarak devreye girmiş olacaktır. Bilgilerin merkezlerde net bir şekilde kullanılabilmesi açısından ürünlerin;

  • Bileşimleri,
  • Ambalajları,
  • Ticari isimleri,
  • Hangi kategoride yer aldıkları,
  • Toksikolojik bilgileri de merkezlere iletilmek zorundadır.

Süreç kapsamında her karışıma özel bir UFI kodu oluşturulmuş olmaktadır. Böylece piyasaya sunulmuş olan ürün ile sağlanan bilgiler arasında paralellik elde edilecektir.

UFI Nasıl Oluşturulur?

Firmaların UFI kodu oluşturmak için danışmanlık hizmetlerinden istifade etmeleri gerekmektedir. Zira bu bağlamda verilen hizmetler hem yönetmelik bilgilendirmelerini hem de gerekli olan belgelerin ne şekilde toplanması gerektiğini içermektedir. Böylece süreç olabildiği kadar kısa süre içerisinde tamamlanmış olmaktadır. Kodların oluşturulabilmesi için ise genel manada;

  • Firmanın AB satış noktasındaki vergi numarası,
  • Karışıma özel olan formül bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

AB satış noktasındaki vergi numaraları yerine şirket anahtarlarının talep edilmesi de söz konusudur. Ancak bu durum her zaman gerçekleşmemektedir. Danışmanlık hizmetlerinde firmalar ön inceleme sürecine sokulmaktadır. Süreç kapsamında hangi belge ve bilgilerin istendiği kesinlik kazanacağından firmalar ilerleyen zamanlarda sürpriz gelişmeler yüzünden sıkıntı çekmek zorunda kalmayacaklardır.

UFI Ne Zaman Yenilenmelidir?

Temin edilmiş olan UFI kod sistemlerinin kullanımlarında belli geçerlilik süreleri bulunmaktadır. Süreler ise genellikle üretim materyallerinin değişiminden kaynaklanan nedenlere bağlı olarak güncellenmektedir. UFI yenileme gereksinimlerinin gündeme gelebilmesi için ürünün;

  • Ambalajının,
  • Ticari isminin,
  • Formülasyon bilgilerinin değişim göstermiş olması gerekmektedir.

Bahsedilen ana maddelerde herhangi bir değişim olmaması durumunda kodların yenilenmesine gerek duyulmamaktadır. Değişikliklerden sonra yenilenen kodların ürünlerin etiketlerine yapıştırılması gerekmektedir. Aynı şekilde sistem etiketlere basım yapılarak da kurallara uygun şekilde değerlendirilebilmektedir.

UFI Kodu Güvenilir Midir?

Firmaların piyasaya sürmüş oldukları ürünler kendilerine özeldir. Diğer firmalar ile rekabet ortamı bulunduğundan ve ürün kalitelerinin daimî şekilde devam etmesi açısından ürün bilgilerinin gizli kalması çok önemlidir. UFI kodlarının temini için ise üretim aşamasındaki formül bilgileri merkezlerle paylaşılmaktadır. Bu da otomatik olarak sistemin güvenilir olup olmadığı konusunu gündeme getirmektedir.

UFI kodu temini konusunda oldukça sistemli çalışmalar bulunmaktadır. Bu neden yüzünden kodların firma bilgi gizlilik ve güvenliğini tam bir şekilde sağladığından bahsetmek yanlış olmayacaktır. Gerek insan sağlığı gerek çevrenin korunması açılarından gerekli olan kodlar sadece zehir merkezleri tarafından bilinmektedir. Yani firmalara verilen kodların karşılığının ne olduğunun farklı firmalar ya da kimseler tarafından anlaşılması mümkün değildir. Gizlilik tam bir şekilde sağlandığı için firmaların gelecekleri ve ürünlerin devamlılıkları tehlike altına girmemiş olmaktadır. Yeni alınacak kodlar için de aynı gizlilik ve güvenlik garantisi otomatik olarak verilmektedir.