REACH NEDİR?

Avrupa Birliği'nin yeni kimyasallar politikası REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması). Avrupa Birliği'nde kimyasallarla ilgili mevcut birçok mevzuatı tek çatı altında toplayan bir AB yönetmeliğidir. REACH, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması anlamına gelen Register, Assessment, Authorization and Restriction of Chemicals ifadesinin harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

REACH Tüzüğü, Avrupa Parlamentosu tarafından 18 Aralık 2006 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 29 Mayıs 2007 tarihli AB Resmi Gazetesi'nin son versiyonunda yayımlanmıştır. Yönetmeliğe göre Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren tüm şirketler üye ülkeler ve yılda bir tondan fazla kimyasal üreten veya ithal edenlerin, bu kimyasalları Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECA) tarafından yönetilen merkezi bir veri tabanına kaydetmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla uygulama, tüm dünya ülkelerinin AB ülkelerine kimyasal ihracatını doğrudan etkileyecektir.

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) Kapsamında Hizmetlerimiz;
“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması” (REACH) nedir?

REACH, çoğu son tüketici ürününü kapsayan ve şirketlerin tedarik zincirlerinde ve ürünlerinde kullanılan kimyasallar hakkında rapor vermesini gerektiren bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir. REACH, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve kısıtlanması anlamına gelir.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH), 18 Aralık 2006'da yürürlüğe giren bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir. REACH, kimyasalların üretimini ve kullanımını ve bunların hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki potansiyel etkilerini ele almaktadır.

Avrupa Birliği'nde pazarlanan yaklaşık 143.000 kimyasalın 1 Aralık 2008 tarihine kadar ön kaydı yapılmıştır. Ön kayıt zorunlu olmamakla birlikte, yürürlük tarihi itibariyle bir gereklilik olan tam kayıt öncesi ilgililere zaman kazandıracaktır. Avrupa pazarına ön-kayıtlı veya kayıtsız maddelerin arzı yasa dışıdır (REACH'de "veri yok, pazar yok" olarak bilinir).

Ülkemizde 31/12/2023 tarihinden önce tek başına veya karışım halinde yılda 1 ton ve üzeri miktarda üretilen/ithal edilen maddeler için 31/12/2020 ile 31/12 tarihleri   arasında kayıt yaptırılması gerekmektedir. /2023. 31/12/2023 tarihinden itibaren maddelerin piyasaya arz edilmeden önce kayıt altına alınması gerekmektedir.

REACH kapsamı geniştir ve Avrupa Birliği (AB) dışında yerleşik şirketler de dahil olmak üzere tüm tedarik zincirini etkiler. REACH'e uyum, endüstriden tedarik zinciri boyunca uyumluluğu dikkate almasını istediği için stratejik planlama gerektirir. Kimyasalın kapsamlı testleri (uygun laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilen kimyasalın fiziksel, sağlık tehlikeleri ve çevresel etkilerini inceleyen deneyler) uygunluğu göstermek için ilgili yönetmelikte belirtilen yöntemdir.