KKDİK Ön Kayıt Nasıl Yapılır?

Çevrenin korunması, gelecek nesillere şimdi olduğundan daha iyi bir şekilde bırakılması herkesin görevidir. Konu hakkında Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de ciddi çalışmalara imza atılmaktadır. Bu bağlamda özellikle kimyasalların salınımı ya da çevreye bırakılması ilgili bakanlıkların kontrolü altında gerçekleştirilmektedir. KKDİK nedir ve ön kayıt işlemleri nasıl yapılır konusu da bu minvalde inceleme altına alınmalıdır.

KKDİK Nedir?

Sisteme ön kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için firma sahiplerinin ya da ilgililerin tam olarak KKDİK nedir ne değildir bilmeleri gerekmektedir. Öncelikle kimyasallar ile ilgili düzenleme çalışmaları ilk olarak Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda AB ülkelerinde geçerli olan REACH Tüzüğü uygulamaya başlanmıştır. Ülkemizde ise AB uyum yasaları kapsamında buna benzer olarak nitelendirilen KKDİK yönetmeliği oluşturulmuştur.

KKDİK yönetmeliği “Kimyasalların Kayıt, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkındaki Yönetmelik” olarak açıklanmaktadır. Yönetmelik kapsamında;

  • Ülkemizde açığa çıkan kimyasalların kontrol altında tutulması,
  • Kimyasallardan insanların korunması,
  • Çevrenin açığa çıkan kimyasalların zararından korunması hedeflenmektedir.

Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolündedir. Bakanlığın yönetmelik ile getirdiği yenilikler ülkemizi Avrupa standartlarına taşır cinstedir. Bu sayede sadece çevrenin kimyasallar yüzünden kirlenmemesi değil kimyasal kullanımlarının güvenirliği de garanti altına alınmış olmaktadır. Ancak yönetmelik her firma için geçerli değildir. Bakanlık açıklamaları ön kayıt ve kayıt işlemlerini yapması gerekli olan firmaların özelliklerini de detaylı bir şekilde belirtmiştir.

KKDİK Ön Kayıt

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KKDİK ön kayıt işlemlerinin yapılması için firmaların özelliklerinin kontrol edilmesini şart olarak koşmuştur. Öncelikle her firmanın üretim kapasitesi birbiri ile aynı değildir. Kimi firmalar üretim kapasiteleri yüzünden küçük işletme olarak addedilmektedir. Bu tür kimyasal üretimi yapan firmaların sisteme ön kayıt yaptırmasına da gerek bulunmamaktadır. Bakanlık konu hakkındaki sınırlamayı yılda 1 tondan fazla kimyasal üreten firmalar olarak açıklamaktadır. Üretimde olduğu gibi 1 ton sınırı kimyasal maddelerin ithalinde de aynen geçerlidir.

KKDİK ön kayıt işlemleri kapsamında firmalardan belli belgeler talep edilecektir. Talep edilecek olan belgelerin ilki kimyasal olarak tanımlanan maddenin kimliğidir. Diğer talep başlığı altında ise kimyasalın tedarik zincirindeki rolü yer almaktadır.

KKDİK Kayıt İşlemleri  

Firmaların ön kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları demek işlerinin bitmiş olduğu anlamına gelmemektedir. Başarılı şekilde geçen ön kayıt aşamasından sonra sıra sisteme kesin kayıt yaptırmaya gelmektedir. KKDİK kayıt işlemlerinde ön kayıtta da olduğu gibi belli belgelerin önceden ayarlanması işleri kolaylaştıracaktır. Bakanlık tarafından gelen resmi bilgilendirmeler kayıt esnasında firmalardan;

  • Maddenin kimliği,
  • Maddenin sınıflandırılması ve etiketlenmesi,
  • Belirtilmiş olan testlerin uygulanmasından sonra ortaya çıkan bilgilerin çalışma özetleri gibi raporlar istenecektir.

Eğer ki kimyasal madde üretimden değil de ithalattan elde ediliyor ise firmaların hangi ithalatçıyı kullandıklarını belirtmeleri de lazımdır. Aksi durumlarda belgelerin eksik olmasından kaynaklı kayıt işlemi tamamlanamayacaktır. Belgeler uzmanlar tarafından firma incelemeleri sonrasında belirlenmektedir.

KKDİK Danışmanlık

Firmaların bu tür bakanlık istemlerini bireysel olarak halletmeleri her zaman kolay olmamaktadır. Zira her istemde farklı bir yönetmeliğin en ince detaylarına kadar öğrenilmesi ciddi emek istemektedir. Bu neden yüzünden firma sahipleri için KKDİK danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır. Sunulan hizmetler kapsamında gerek ön kayıt gerekse kayıt işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanmaktadır. Üstelik yine hizmetler eğitim ya da yönetmelik hakkında bilgilendirme kapsamlı da yapılabilmektedir. Burada göz önünde olan konu başlığı firmaların istekleri ve ihtiyaçları olarak açıklanmaktadır. Siz de danışmanlık olanakları sayesinde açıklanan adımları hem kısa süre içerisinde hem de sorunsuz olarak tamamlayabilirsiniz.