KİMYASAL KAYIT SİSTEMİNE (KKS) İLİŞKİN DUYURULAR

Firma Bilgilerim Modülünden Yapılması Gerekenler

KS Yeni Özellikler’

 

 1. Firmanızın büyüklüğününgirilmiş olduğunumutlakateyit edin. Eğer firma büyüklüğünüz daha önce girilmemişse firmanızı seçerek ‘Değiştir’ tuşuna basınızveFirma Büyüklüğünüzü girerekkaydediniz.

 2. Tek Temsilcilik işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi, ihtiyaç halinde Tek Temsilci değişikliğinin Bakanlığın yetkisinde uygulanabilir olması amacıyla işleyişte değişikliğe gidilmiştir. Tek Temsilciler uygulamada temsil ettiği yurt dışı firma üzerinden işlem yapacak, ancak gerek MBDF sorgulamalarda gerek Bakanlık modülünde Tek Temsilci Firmanın bilgileriyeralacaktır.

Eski sistemde, tek temsilci rolüyle tanımlanmış maddeleri, yenilenen sistem formatına uyumlu olarak, yabancı firma üzerine taşımak için sıradaki adımlar takipedilmelidir.

 1. Firma Bilgilerim Bölümünde Temsilcilik Yaptıklarım Listesinden temsil edilen bir firma seçilir ve aktif hale gelen “Temsilci Verisini Taşı” butonunabasılır.

 2. Ekranda beliren uyarı penceresinde bulunan “Evet” tuşuna basılır ve verileraktarılır.

 

 1. Buadımdan sonra, taşınan maddelere erişmek için, ‘bu firma adına işlem yap’ butonu ile temsilciliği yapılan firmaya geçişyapılmalıdır.

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için; eski sistemde Firma Bilgilerim Bölümünde Temsilcilik Yaptıklarım alanında temsilciliğini yapmış olduğunuz yurt dışı firmayı tanımlamış ve göndermiş olduğunuz ön MBDF’de Temsilciliğini yaptığınız firmayı seçmiş olmanız gerekmektedir.

 1. ‘Kendi Firmam İçin İşlem Yap’ Tuşuna basarak Tedarik Zincirinde ‘Tek Temsilcilik dışında’ başka bir rolle işlem yapabiliryada Tek Temsilcisi olduğunuz başka bir yurt dışı firma üzerinden işlemlerinize devamedebilirsiniz.

Senaryo 1. TT1 firması olarak A maddesi için ‘Almanyax’ firmasının Tek Temsilcisi olarak atandıysanız A maddesi girişlerinizi Almanyax Firması için giriş yaparak tamamlamalısınız. TT1 firması olarak aynı zamanda B maddesinin imalatçısı iseniz ‘Kendi Firmam İçin İşlem Yap’ diyerek B maddesinin girişlerini imalatçı olarak yapmalısınız.

Senaryo2. TT1 firması olarak A maddesi için ‘Almanyax’ firmasının Tek Temsilcisi olarak atandıysanız A maddesi girişlerinizi Almanyax Firması için giriş yaparak tamamlamalısınız. Bu girişinizin akabinde, B maddesi için ‘İtalyax’ firmasının Tek Temsilcisi olarak işlem yapmak istiyorsanız; aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

Kendi Firmam içinişlemyap FirmaBilgilerim Temsilcilik Yaptıklarım

İtalyaxFirması seçilir BuFirma için İşlemYap

 

Detaylar için ‘KKS Video’larını ve ‘KKS Yeni Özellikler’ Dokümanı’nı inceleyin.

 

MBDF Sorgulama Modülünden Yapılması Gerekenler

 

1.KKDİK Kayıt yükümlülüğü kapsamındaön MBDF göndermiş sanayicilerin aşağıdaki adımları takip etmesi gereklidir:

 1. MBDF Sorgulama modülü ana ekranında,“Kayıt İçin Gönderilenler”kutucuğundaki işaret kaldırılır.

 2. Kayıt için gönderilmiş maddeler seçilerek “Kayıt İçin Gönderildi“ butonunatıklanır.

 

 1. “Kayıt için gönderiyorum” kutucuğu işaretlenir ve Kaydet butonunatıklanır.

 

Kayıt için gönderilmemiş maddeler için (kayda tabi olmayıp yalnızca Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimi yükümlülüğü olanlar için) bu işlem kesinlikle yapılmaz.

 

 

Referans Madde Listesi Modülünden Yapılması Gerekenler

 

Daha önceden yapmış olduğunuz KKS girişlerinizde;yeni bir Referans Maddeeklediyseniz, bu maddenin varsaEC/EC Liste No/ CAS Notanımlayıcılarının girilmiş olduğunu teyit edin. Eğer girmediyseniz ‘Referans Madde Listesi’ modülünden girişinizi bu numaraları da içerecek şekildemutlakagüncelleyin.

Gönderilen Maddeler Modülünden Yapılması Gerekenler

 

 1. Gönderilmiş olan bir bildirim üzerinden güncelleme yapmak istiyorsanız ‘Gönderilen Maddeler’ modülünden güncellemenizi yaparak kaydedin. Tekrar maddeyi göndermenize gerek yoktur. Detaylar için ‘KKS Video’larınıve‘KKS Yeni Özellikler’ Dokümanı’nı inceleyin.

 2. Daha önce göndermiş olduğunuz bildirimlerde 1.1 bölümünde bulunan‘İletişim

Bilgilerini’doldurmuş olduğunuzumutlakateyit edin. Doldurmamış olmanız durumunda gönderilmiş bildirimlerinizde güncelleme yapın. Güncelleme için Gönderilen Maddeler’ modülünden güncellemenizi yaparak kaydedin. MBDF sorgulamalarda, sizinle aynı maddenin ön MBDFsini göndermiş olan diğer firmalar, bu bölümde girilen ‘İletişim Bilgileri’ni görecektir.

 1. Daha önce göndermiş olduğunuz bildirimler için ‘Gönderilen Maddeler’ Modülünden maddenizi seçin 1.1. bölümünde bulunan‘Tonaj Aralığı’bilgisinimutlakagirinvekaydedin.

 2. KKSyeni versiyon üzerinden gönderilecek olan SınıflandırmaveEtiketleme Bildirimleri ön MBDF gönderilmedengerçekleştirilecektir.