kkdik, msds, reach ve kimyasal mevzuatlar konularındaki danışmanınız, Onay Mühendislik

Siyanürün Halka Satışı Yasaklandı

MSDS REACH KKDIK Resmi Gazete’de yayımlanan KKDİK yönetmelik değişikliği ile birlikte siyanürlü bileşiklerin halka satılması yasaklanırken, siyanürün endüstriyel ve profesyonel kullanımı ise beyanname ile yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’nin 29/11/2019 tarihli sayısında yayımlandı. Yapılan değişiklikle, Yönetmeliğe endüstriyel kullanım ve profesyonel kullanım tanımları getirildi. Endüstriyel kullanım; madde veya karışımın sanayide kullanılmasını öngörürken, profesyonel kullanım ise madde veya karışımın endüstri dışında eğitim, sağlık Devamı…

önce , Admin tarafından
kkdik, msds, reach ve kimyasal mevzuatlar konularındaki danışmanınız, Onay Mühendislik

REHBER DÖKÜMANLAR

MSDS REACH KKDIK KKDİK Rehber Dokümanları : Kimyasallara ilişkin bilgiler Alt kullanıcılar için rehberlik ve araçlar KKDİK ve Fason İmalatçı Bilgi Notu Kayıt Rehberi Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi – Bölüm A: Rehber Dokümana Giriş Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi – Bölüm B: Zararlılık Değerlendirmesi Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Bilgi Gereklilikleri Rehberi – Bölüm C: KBT Değerlendirmesi Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi REACH’in Uygulanmasına Dair Rehber – Bölüm D: Maruz Devamı…

önce , Admin tarafından
kkdik, msds, reach ve kimyasal mevzuatlar konularındaki danışmanınız, Onay Mühendislik

FAYDALI LINKLER

MSDS REACH KKDIK T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı https://www.csb.gov.tr/ Avrupa Kimyasallar Ajansı – ECHA https://echa.europa.eu/ Hayatımızdaki Kimyasallar https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/ Ekotoksikoloji Veritabanı – ECOTOX https://cfpub.epa.gov/ecotox/ Avrupa Kimya Sanayicileri Konseyi – CEFIC https://cefic.org/ Birleşmiş Milletler Çevre Programı – UNEP https://www.unenvironment.org/ Kimyasallara Küresel Bakış https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook Birleşmiş Milletler Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi – GHS https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html OECD e-Chemportal https://www.echemportal.org/echemportal/index.action <

önce , Admin tarafından
kkdik, msds, reach ve kimyasal mevzuatlar konularındaki danışmanınız, Onay Mühendislik

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MSDS REACH KKDIK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Konular BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; maddelerin Devamı…

önce , Admin tarafından
kkdik, msds, reach ve kimyasal mevzuatlar konularındaki danışmanınız, Onay Mühendislik

ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MSDS REACH KKDIK ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) 11/12/2013 tarihli Devamı…

önce , Admin tarafından
kkdik, msds, reach ve kimyasal mevzuatlar konularındaki danışmanınız, Onay Mühendislik

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MSDS REACH KKDIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve kimyasal maddelerin bulunduğu, kullanıldığı veya herhangi bir Devamı…

önce , Admin tarafından